SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov

 

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

Publikacije uslužbencev Slovenske študijske knjižnice

Koroška bibliografija / uredila Marjeta Domej. – V publ.: Koroški koledar. – Celovec : Drava. Od leta 1989 naprej vsako leto (razen 1998). Od okt. 2003 mesečno aktualizirana letna bibliografija na spletni strani.

Avstrijske splošne knjižnice in Slovenska študijska knjižnica v Celovcu / Marjeta Domej. - V: Organizacija znanja. - ISSN 1580-979X. - Letn. 12, zv. 3 (2007), str. 103-108 .

Branje - dobra jezikovna šola / Irena Reichmann. - V : 90 let slovensko prosvetno društvo "Bilka" : 1912-2002. - Bilčovs, 2002

Bralna značka na Koroškem / Vida Polanšek. - V : Bralna značka v tretjem tisočletju : zbornik ob 40-letnici bralne značke. - ISBN 961-209-194-3. - Ljubljana, 2000

Slovenska študijska knjižnica v Celovcu / Marjeta Domej. – V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. - Let. 8, št. 1 (1998)

Dvajset let bralne značke na Koroškem / Vida Polanšek. - V : Koroški koledar... - ISSN Y500-1811. - (1997)

Otrok naj bere / Vida Polanšek. - V : Slovensko prosvetno društvo “Valentin Polanšek” : 1975-1995 / ur. Avgust Brumnik. - Obirsko, 1995

Petnajst let Bralne značke. / [uredila Vida Polanšek] – Celovec : Slovenska prosvetna zveza, [1992]

Knjižničarstvo za Slovence na Koroškem : Slovenska študijska knjižnica v okviru avstrijskega javnega knjižničarstva / Marjeta Domej. – V: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1992)

Öffentliche Büchereien für die Kärntner Slowenen / Marjeta Domej. - V: Bücherei Perspektiven. - ISSN 1607-7172. - H. 2 (1991)

Knjižnice za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem / Marjeta Domej.
- Referat s posvetovanja v Lipovljanih (Hrvaška). – V: Knjižnica. - ISSN 0023-2424. - 34, št.4 (1990)

Slovenska študijska knjižnica in njena dejavnost za bralno vzgojo mladine / Marjeta Domej. – V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. - ISSN Y500-1102. - (1990)

Utirajmo knjigi pot predvsem v vrste mladih bralcev / Malle Marija. – V: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1986)

Knjižnica v novih prostorih / Marija Malle. – V: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1986)

Utirajmo slovenski knjigi pot med naše ljudstvo / Malle-Wieser Marija. – V: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1980)

Ob centralni tudi potujoča knjižnica / Franjo Ogris. – V: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1972)

Centralna študijska knjižnica SPZ nudi bralcem 5000 knjig / F. O. – V: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1970)

Na vrh

Home

 

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preisliste
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

    © M. Domej 2003-2011