SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave
 
 

Postavitev gradiva

Uporabniki imajo v knjižnici prost pristop do gradiva. Postavljeno je po strokah, razdeljenih na podlagi univerzalne decimalne klasifikacije, enega od najbolj znanih klasifikacijskih sistemov v svetu. V okviru posamezne skupine je gradivo razvrščeno po abecedi avtorja oz. naslova. V računalniškem katalogu je v spodnji vrstici napisana signatura, ki pove, kje v knjižnici se gradivo nahaja.
Primer:
Sanjski čas : sodobna aboriginska umetnost avtorja Stephana Jacoba ima signaturo:

K od 39 JACOB S Sanjski
Knjiga stoji v knjižnici na oddelku za odrasle v razdelku 39 (etnologija, etnografija) na polici pod črko J. Za pravilno identifikacijo knjige je pomemben tudi naslov in letnica izdaje, saj imajo lahko publikacije z različnimi leti izdaje ali različnimi celotnimi naslovi enake lokacijske podatke. Police v knjižnici so označene s številčnimi in besednimi oznakami, tako da si uporabniki gradivo lahko v knjižnici sami poiščejo, iz skladišča pa jim ga prinese knjižničarka.

Legenda kratic v signaturi:

 • K knjižnica
  S skladišče
  PK potujoča knjižnica ( postavljena v skladišču)
 • od oddelek za odrasle
  ml oddelek za mladino
  vi videoteka
  ak avdiokasete
  cd zgoščenke, CD-ROM
  nt notno gradivo
  sp serijske publikacije
  pk priročna knjižnica
  pi pisarna
 • B knjige za najmlajše
  SL slikanice
  C knjige za 7-10-letne
  P knjige za 10-14-letne
  M knjige za 14-16-letne
  L ljudsko slovstvo
  S mladinske stvarne knjige

V knjižnici je gradivo postavljeno takole:

Spodnje nadstropje:
mladinski oddelek (K ml)
avdiokasete (K ak)
zgoščenke (K cd)
notno gradivo (K nt)
videokasete (K vi)
priročna knjižnica (K pk)
serijske publikacije (K sp)
splošno (K od 0)
filozofija, psihologija, etika (K od 1...)
verstvo (K od 2)
naravoslovje - matematika, fizika, astronomija, kemija, geologija, biologija - (K od 5...)
uporabne vede - medicina, tehnika, kmetijstvo, gospodinjstvo, poslovanje, obrti in industrije (K od 6...)
arheologija, domoznanstvo (K od 902/908)
geografija (K od 91)

Zgornje nadstropje:
strokovna periodika - v pisarni (K pi)
koroško domoznansko gradivo (K od 0/9(436.5))
koroško leposlovje in jezikoslovje (K od 8(436.5))
romani, novele (K od 8...-3...)
lirika (K od 82-1)
dramatika (K od 82-2)
zbrana dela (K od 82..)
jezikoslovje (K od 80)
literarna veda (K od 82.0)
družbene vede - sociologija, politika, ekonomija, pravo, uprava, pedagogika, etnologija (K od 3...)
arhitektura, likovna umetnost, glasba, gledališče, šport (K od 7...)
biografije (K od 929)
zgodovina (K od 93/99)

Na vrh

Home

 

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung Büchereiordnung
Preisliste
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

    © M. Domej 2003-2011