SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov

 

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

Publikationen der Beschäftigten:

Koroška bibliografija /redigiert von Marjeta Domej. – In: Koroški koledar. – Celovec : Drava. Ab 1989 jährlich (außer 1998). Ab Oktober 2003 monatlich aktualisierte jährliche Bibliographie auf der Homepage (Kärntner slowenische Bibliographie)

Avstrijske splošne knjižnice in Slovenska študijska knjižnica v Celovcu / Marjeta Domej. - V: Organizacija znanja. - ISSN 1580-979X. - Letn. 12, zv. 3 (2007), str. 103-108 (Österreichische öffentliche Bibliotheken und die Slowenische Studienbibliothek in Klagenfurt)

Branje – dobra jezikovna šola / Irena Reichmann. – In : 90 let slovensko prosvetno društvo “Bilka” : 1912 – 2002. – Bilčovs, 2002 (Lesen - eine gute Sprachschule)

Bralna značka na Koroškem / Vida Polanšek. – In : Bralna značka v tretjem tisočletju : zbornik ob 40-letnici bralne značke. – ISBN 961-209-194-3. – Ljubljana, 2000 (Leseabzeichen in Kärnten)

Slovenska študijska knjižnica v Celovcu / Marjeta Domej. – In: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. – Jg.. 8, Nr.. 1 (1998) (Slowenische Studienbibliothek in Klagenfurt)

Dvajset let bralne značke na Koroškem / Vida Polanšek. – In: Koroški koledar... – ISSN Y500-1811. –(1997) (Zwanzig Jahre Leseabzeichen in Kärnten)

Otrok naj bere / Vida Polanšek. – In : Slovensko prosvetno društvo “Valentin Polanšek” : 1975-1995 / Red. Avgust Brumnik. – Obirsko, 1995 (Das Kind soll lesen)

Petnajst let Bralne značke. / [Red. Vida Polanšek] – Celovec : Slovenska prosvetna zveza, [1992] (15 Jahre Leseabzeichen)

Knjižničarstvo za Slovence na Koroškem : Slovenska študijska knjižnica v okviru avstrijskega javnega knjižničarstva / Marjeta Domej. – In: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1992) (Büchereiwesen für die Slowenen in Kärnten : Slowenische Studienbibliothek im Rahmen der österreichischen öffentlichen Büchereien)

Öffentliche Büchereien für die Kärntner Slowenen / Marjeta Domej. - In: Bücherei Perspektiven. - ISSN 1607-7172. - H. 2 (1991)

Knjižnice za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem / Marjeta Domej.
– In: Knjižnica. - ISSN 0023-2424. - 34, Nr.4 (1990) (Referat bei der Alpe-Adria-Tagung in Lipovljani (Kroatien) – Büchereien für die slowenische Minderheit in Kärnten)

Slovenska študijska knjižnica in njena dejavnost za bralno vzgojo mladine / Marjeta Domej. – In: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. - ISSN Y500-1102. - (1990) (Slowenische Studienbibliothek und ihre Tätigkeit für die Leseerziehung der Jugendlichen)

Utirajmo knjigi pot predvsem v vrste mladih bralcev / Malle Marija. – In: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1986) (Bringen wir das Buch vor allem zu jungen Lesern)

Knjižnica v novih prostorih / Marija Malle. – In: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1986) (Die Bücherei in neuen Räumlichkeiten)

Utirajmo slovenski knjigi pot med naše ljudstvo / Malle-Wieser Marija. – In: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1980) (Bringen wir das slowenische Buch zu unserem Volk!)

Ob centralni tudi potujoča knjižnica / Franjo Ogris. – In: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1972) (Neben der Zentrale auch die Wanderbücherei)

Centralna študijska knjižnica SPZ nudi bralcem 5000 knjig / F. O. – In: Koroški koledar ... - ISSN Y500-1811. - (1970) (Die zentrale Studienbibliothek des Slowenischen Kulturverbandes bietet 5000 Bücher)

Nach oben

Home

 

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preisliste
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

© M. Domej 2003-2011