SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov

 

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Roki izposoje
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

Knjižnični red

Slovenska študijska knjižnica je javno dostopna knjižnica v lasti Slovenske prosvetne zveze. Njena naloga je pridobivanje, obdelava in izposojanje knjižničnega gradiva predvsem za potrebe koroških Slovencev. Njena posebna naloga zbiranje in izposojanje koroške slovenike.

Uporabnik knjižnice z vsemi pravicami lahko postane vsakdo s stalnim bivališčem v Avstriji, ki podpiše pristopno izjavo in plača letno članarino. Za ostale uporabnike lahko knjižnica uvede poseben izposojevalni red. S podpisano pristopno izjavo se uporabnik obveže, da se bo držal knjižničnega reda. Uporabnik mora pri izposojanju in vračanju gradiva pokazati člansko izkaznico. Članska izkaznica je neprenosljiva. Če jo uporabnik izgubi, mora plačati izdelavo nove.

Na dom si lahko uporabnik izposodi vse gradivo, za katerega knjižnica ni določila omejitev. Periodičnih publikacij si praviloma ni mogoče izposoditi na dom. Izposoja knjig je brezplačna, za videokasete je treba plačati izposojevalnino. Izposojenega gradiva uporabnik ne sme posredovati osebam, ki z njim ne živijo v skupnem gospodinjstvu.

Izposojevalni rok je 30 dni (pri videokasetah in dvd-jih 3 dni), na zahtevo je možno tudi podaljšanje. Če uporabnik gradiva ne vrne v predvidenem roku, plača dnevno zamudnino in stroške opominov. Uporabnik mora izposojeno gradivo vrniti v istem stanju, kot si ga je izposodil. Poškodovano oz. izgubljeno gradivo mora nadomestiti z novim izvodom istega dela ali plačati njegovo trikratno tržno vrednost.

Članom knjižnice je za iskanje po katalogu in po internetu na razpolago računalnik. Nastavitev računalnika uporabnik ne sme spreminjati, samostojna uporaba tiskalnika ali disket z računalniškimi igrami ni dovoljena. Internet se sme uporabljati predvsem za potrebe šole in študija, dostop je časovno in vsebinsko omejen. Prepovedano je odpiranje spletnih strani z neonacistično, fašistično, nasilno, kriminalno ali pornografsko vsebino. Članu, ki se teh omejitev ali prepovedi ne drži, se lahko izreče prepoved dostopa do interneta.

V prostorih knjižnice uporabniki s svojim vedenjem (glasnim govorjenjem, telefoniranjem itd.) ne smejo motiti drugih uporabnikov ali uslužbencev knjižnice, v nasprotnem primeru morajo prostore zapustiti.
V prostore knjižnice ni dovoljeno jemati torb.

Na vrh

Home

 

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preisliste
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

 

 

    © M. Domej 2003-2011