SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov 

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

Slovenska študijska knjižnica se je leta 1997 vključila v slovensko knjižnično omrežje COBISS, ki povezuje veliko večino vseh knjižnic v Sloveniji in zamejstvu. Vključitev pomeni veliko racionalizacijo poslovanja in precej boljšo dostopnost gradiva. Naši uporabniki imajo na razpolago lokalni online katalog, prav tako pa imajo dostop do računalniško podprtih katalogov vseh knjižnic, ki sodelujejo v sistemu, od nacionalne knjižnice do šolskih in tudi zasebnih knjižnic. Gradivo lahko rezervirajo in podaljšujejo od doma, ne glede na obratovalni čas knjižnice.

Home

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preistafel
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

    © M. Domej 2003-2011