SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov


O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

 

Bralna vzgoja je važno področje delovanja naše knjižnice. Zato že od leta 1977 sodelujemo pri vseslovenski akciji Bralna značka, katere pobudnik je bil mladinski pisatelj Leopold Suhodolčan s Prevalj. Akcija poteka po vsej Sloveniji (tam že 43 let) in v zamejstvu pod okriljem Zveze prijateljev mladine. Slovenska študijska knjižnica na Koroškem akcijo koordinira, poskrbi za knjige in za zaključno prireditev, na kateri so vsako leto v gosteh mladinski pisatelji ali pa pevci iz Slovenije. Na njej podelimo bralne značke kot priznanje otrokom, ki poleg rednega šolskega branja preberejo še določeno število slovenskih mladinskih knjig in se o njih pogovorijo z mentorji. Od leta 2002 pri akciji sodelujejo tudi predšolski otroci in njihove vzgojiteljice. Važno vlogo pri akciji igrajo mentorji in mentorice v prosvetnih društvih ali šolah, saj ravno oni najbolje motivirajo mlade za sodelovanje.

Sodelujte tudi vi!

Home


Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preisliste
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

Aktualizirano 25.3.2009   © M. Domej 2003-2011