SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
SLOWENISCHE STUDIENBIBLIOTHEK

A-9020 Klagenfurt/Celovec, Mikschallee 4
Tel. & Fax (+43+463) 323 85
e-mail: ssk@celovec.sik.si

Domov 

 

O nas
Katalog
COBISS
Postavitev gradiva
Poslovnik
Cenik
Publikacije
Bibliografija
Bralna značka
Zaposleni
Povezave

Dalje po Internetu:
Slovenski vzajemni katalog COBISS
Avstrijski vzajemni katalog
Knjižnični servis na celovški univerzi
Zveza avstrijskih javnih knjižnic
Opac avstrijskih javnih knjižnic
Avstrijske dokumentacijske in informacijske ustanove
Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Univerza v Celovcu
Slovenska prosvetna zveza
Krščanska kulturna zveza
Mladinski dom SŠD
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
Slovenska redakcija ORF
Novice
Nedelja
Radio Agora
Radio dva
Zveza slovenskih organizacij
Narodni svet koroških Slovencev
Copi - Učim
Google
Najdi.si - slovenski www brskalnik

Home

 

Über uns
Katalog
COBISS
Medienaufstellung
Büchereiordnung
Preistafel
Publikationen
Bibliographie
Leseabzeichen
Beschäftigte
Links

    © M. Domej 2003-2011