COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Koroško slovensko leposlovje


1.
BARTOLOTH, Marija
        Pa Zila še vesčes šemi = Die Gail rauscht noch ållweil / Maria Bartoloth ; [zbral, uredil in za tisk pripravil Lojze Popotnik ; ilustrirala Melanie Bartoloth ; spremni besedi napisala Andrej Moritsch in Franz Stimpfl]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 1992. - 106 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; zv. 11)

Vzporedno nemško in slovensko besedilo. - Pesmi v ziljščini. - Ziljske misli k pesniški zbirki Užičarjeve Micije / Andrej Moritsch: str. 102-103
ISBN 3-85013-226-9

COBISS.SI-ID 31649792

2.
        BESEDOLOMNICE : novejše literarno ustvarjanje na Koroškem / Jozej Strutz ... [et al.] ; ilustracije Karl Vouk ; [izbrala in uredila Irena Destovnik, Andrej Furlan]. - Trst : ZTT= EST ; Celovec : Slovenska prosvetna zveza, 2006 (Trst : Graphart). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm

Zastopani avtorji: Jozej Strutz, Franc Merkač, Janko Ferk, Cvetka Lipuš, Fabjan Hafner, Rezka Kanzian, Martin Kuchling, Tim Oliver Wüster, Tanja Senica
ISBN 978-88-7174-086-7

COBISS.SI-ID 2697708

3.
BLAJS, Jože
        Na konici jezika : [roman] / Jože Blajs. - Celovec : Drava, cop. 2002. - 142 str. ; 21 cm

Poročila: Igor Bratož, Književni listi, 24. 06. 2002, str. 13
ISBN 3-85435-381-2

COBISS.SI-ID 897748

4.
BOGATAJ, Mirko
        Lepota velike praznine : skozi puščavo in goščavo / Mirko Bogataj ; [slike Berghild Bogataj... et al.]. - V Celovcu : Slovenska prosvetna zveza ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994 (Celovec : Tiskarna Drava). - 202 str. : ilustr. ; 22 cm

Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze za leto 1994
ISBN 3-85435-218-2

COBISS.SI-ID 539981

5.
CARDENAL, Ernesto
        Psalmi / Ernesto Cardenal ; [prevedel Niko Košir ; izbral in uredil Janko Messner]. Nikaragva moja ljubljena / Janko Messner ; [spremna beseda Sergej Kraigher]. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1986. - 94 str. : sliki avtorjev ; 21 cm

COBISS.SI-ID 17065985

6.
        CELOVŠKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbral in uredil Reginald Vospernik ; [slikovno gradivo odbral Franc Krištof]. - V Ljubljani : Slovenska matica ; Celovec : Mohorjeva, 2004 (Tiskarna Ljubljana). - 378 str., [29] f. pril. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. na spojnih listih
ISBN 961-213-134-1 (Slovenska matica)

COBISS.SI-ID 216004352

7.
ČERTOV, Jožica
        Pesmi iz listja / Jožica Čertov. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1985. - 47,[1] str. ; 20 cm. - (Leposlovje)

COBISS.SI-ID 4632377

8.
ELLER, Fran
        Znane in neznane poezije / Fran Eller ; zbral, uredil in opombe napisal France Bernik. - Celovec : Drava, cop. 1995. - VIII, 365 str. ; 21 cm

Beseda o Franu Ellerju / France Bernik: str. V-VIII. - Opombe k izdaji: str. 325-365
ISBN 3-85435-204-2

COBISS.SI-ID 42456576

9.
FERK, Janko
        Hladni ogenj = Kühles Feuer / Janko Ferk ; [ilustracija Florjan Sablatschan]. - Celovec : Kulturni odsek Koroške dijaške zveze : Slovenski informacijski center, 1978. - 91 str., [4]f. pril. z ilustr. ; 19 cm

Besedilo slov. in nem.

COBISS.SI-ID 175060

10.
FERK, Janko
        Napisi na zid zemlje : pesmi 1975-1984 / Janko Ferk ; [ilustriral Valentin Oman]. - Maribor : Obzorja ; Celovec : Mohorjeva založba, 1986 (Maribor : Večer). - 105 fq. : ilustr. ; 21 cm.

Napisi na zid zemlje / Pavle Zidar: str. 101-105

COBISS.SI-ID 403997

11.
FERK, Janko
        Psalmen und Zyklen : Gedichte = Psalmi in cikli : pesmi / Janko Ferk. - [Wien] : Edition Atelier, cop. 2001. - 107 str. ; 22 cm

Besedilo nem. in slov.
ISBN 3-85308-074-X

COBISS.SI-ID 815060

12.
FERK, Janko
        Sedim ob robu deževne kaplje : pesmi 1985-1990 / Janko Ferk. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991 (Ljubljana : Kurir). - 57 str. ; 20 cm

Modrec ob robu deževne kaplje / Kajetan Kovič: str. [58-60]. - Bibliografija: str. [61]

COBISS.SI-ID 23377920

13.
FERK, Janko
        Smrt. Črni cikel / Janko Ferk ; [ilustracije] Karl Vouk. - Celovec : Mohorjeva založba, 1982. - 39 str. : ilustr. ; 18 cm

COBISS.SI-ID 16366081

14.
FERK, Janko
        Vergraben im Sand der Zeit : Gedichte = Zakopan v pesku časa : pesmi = Buried in the sands of time : poems / Janko Ferk ; übersetzt ins Englische von Herbert Kuhner. - Wien : Wiener Journal Zeitschriftenverlag ; Riverside : Ariadne Press, cop. 1989 (Wien : Raser). - 62 str. ; 21 x 15 cm. - (Edition Atelier)

Besedilo vzporedno v angl., nem. in slov.
ISBN 3-9009-7937-8 ! ISBN 0-929497-13-9

COBISS.SI-ID 17979392

15.
FERK, Janko
        Vsebina peščenih ur / Janko Ferk. - Celovec ; Dunaj : Mohorjeva založba, 1989 (v Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 111 str. ; 20 cm

O pisatelju: str.103. - O leksikografu: str.104
ISBN 3-85013-100-9

COBISS.SI-ID 14937856

16.
GABRIEL, Anton
        Iz mojih zvezkov / Anton Gabriel ; [ilustriral Peter P. Wiplinger ; uredil in spremno besedo napisal Vinko Ošlak]. - Celovec : Mohorjeva založba, 1986 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 44 str. : ilustr. ; 18 cm

O avtorju na str. 43-[45], avtorj. sl. na hrbtu ov.
ISBN 3-85013-065-7

COBISS.SI-ID 17302273

17.
GERM, Herman
        Ali veš? Ali znaš? : uganke in dopolnjevanke za najmlajše / Herman Germ ; [risbe iz arhiva "Mladega roda"]. - Celovec : Drava, 1985. - 69 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-85435-053-8

COBISS.SI-ID 2102792

18.
GERM, Herman
        Naš zlati mladi dan : pesmi in igrice / Herman Germ ; ilustrirala Hermina Paulič. - Celovec : Mohorjeva družba, 1988. - 78 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mladi Korotan ; 8)

ISBN 3-85013-118-1

COBISS.SI-ID 8485120

19.
GERM, Herman
        Otroci enega sonca : pesmi in črtice / Herman Germ ; ilustriral Valentin Podgornik. - Celovec : Mohorjeva založba, 1982. - 86 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Mladi Korotan ; 3)

COBISS.SI-ID 32038144

20.
GERM, Herman
        Pesem - utrip srca = Lied - Pulsschlag des Herzens : 85 pesmi za stare in mlade / Herman Germ ; zbral, harmoniziral, notografiral in uredil Engelbert Logar. - Suha= Neuhaus : Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku, 2006 (Celovec : Mohorjeva). - 103 str. : ilustr., note ; 21 cm. - (Pesmi in glasba z južne Koroške ; zv. 33)

O avtorju na str. 5-6. - Besedila v slov. in deloma tudi v nem. - Kazalo
- - Pesem - utrip srca [Zvočni posnetek]. - 1 CD (53 min, 48 sek) ; 12 cm

COBISS.SI-ID 1451220

21.
GERM, Herman
        Pričakovanje in izpolnitev : pesmi in utrinki = Erwartung und Erfüllung : Gedichte und Gedankensplitter / Herman Germ ; risbe, Zeichnungen Franz Wiegele. - Celovec : Mohorjeva založba= Klagenfurt : Hermagoras-Verlag, cop. 1994. - 167 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija = Edition Eller ; zv. 15)

Vzporedna besedila pesmi v slov. in nem.
ISBN 3-85013-299-4

COBISS.SI-ID 582454

22.
GERM, Herman
        Uganke : za vas za kratek čas / [sestavil in uredil] Herman Germ ; [risbe Andrej Germ]. - Celovec : Strokovno pedagoško združenje, 1996. - 141 str. : ilustr. ; 20 cm

COBISS.SI-ID 69522688

23.
HADERLAP, Anton
        Pesmi / Anton Haderlap ; [ilustriral Jurij Mikuletič]. - Celovec : Klub prijateljev lova, 1982. - 95 str. ; 19 cm.

Predstavitev avtorja - koroški samorastnik / Karel Prušnik-Gašper: str. 5-6.

COBISS.SI-ID 20859655

24.
HADERLAP, Karla
        Leta človekova : pesmi in zgodbe iz kapelških grap / Karla Haderlap. - Celovec : Mohorjeva, 2005 (Celovec : Mohorjeva). - 144 str. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 29)

ISBN 3-7086-0105-X

COBISS.SI-ID 220036096

25.
HADERLAP, Maja
        Bajalice / Maja Haderlap ; spremna beseda Matjaž Kmecl. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1987 (v Gorici : Grafica Goriziana). - 82 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Leposlovje)

Koroške žalik bajalice / Matjaž Kmecl: str.75-82
ISBN 3-85435-100-3

COBISS.SI-ID 6943488

26.
HADERLAP, Maja
        Gedichte = Pesmi = Poems / Maja Haderlap ; übersetzt von, prevedli, translated by Klaus D. Olof, Tom Priestly & Marija Smolić, John L. Plews ; [Zeichnungen, risbe Rudi Benétik]. - Klagenfurt= Celovec : Drava, cop. 1998. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedno slov., nem. in angl. besedilo. - Vsebuje pesmi in prevode v nem. in angl. iz pesniških zbirk Žalik pesmi in Bajalice ter nemške pesmi 1990-1995 in prevode v slov. in angl.
ISBN 3-85435-282-4

COBISS.SI-ID 232404

27.
HADERLAP, Maja
        Žalik pesmi / Maja Haderlap. - [1. naklada]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Celovec : Drava, 1983. - 42 str. ; 20 cm

ISBN 3-85435-012-0

COBISS.SI-ID 2002440

28.
HAFNER, Fabjan
        Freisprechanlage = Brezročno govorjenje = Vivavoce / Fabjan Hafner ; Übersetzung aus dem Slowenischen und Deutschen, iz slovenščine in nemščine prevedli, tradizione dallo sloveno e dal tedesco Roberto Dedenaro, Tatiana Floreancig, Zdenka Hafner-Čelan ; herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von, uredil in spremno besedo napisal, edizione e postfazione a cura di Primus-Heinz Kucher. - Klagenfurt= Celovec : Drava, cop. 2001. - 263 str. ; 21 cm

Besedilo v nem., slov. in ital. - "Gedichte aus / Pesmi iz / Le poesie di "Gelichter + Lichtes" --> kolofon. - Avtorjeva slika na spoj. str.
ISBN 3-85435-326-X

COBISS.SI-ID 814548

29.
HAFNER, Fabjan
        Indigo / Fabjan Hafner. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1988 (v Gorici : Grafica Goriziana). - 81 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Leposlovje)

ISBN 3-85435-130-5

COBISS.SI-ID 6941696

30.
HAFNER, Fabjan
        Lukavi - zarečeni kruh / Fabjan Hafner ; prijevod Ksenija Premur. - Zagreb : "Lara", 2006 (Petrinja : Digitalni tisak Glasila). - 157 str. ; 20 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v hrv. - O avtorju na str. 155 in na zavihkih ov. - Potiskana zadnja str. ov. - 500 izv.
ISBN 953-7289-07-9 ISBN 953-7289-10-9 !

COBISS.SI-ID 1462228

31.
HAFNER, Fabjan
        Vodi me, vodo = Vodi me, voda = Wasser, weis mir den Weg / Fabjan Hafner ; prijevod na hrvatski jezik Ksenija Premur. - Zagreb : "Lara", 2007 (Petrinja : Digitalni tisak Glasila). - 183 str. ; 20 cm

Besedilo v slov. ter prevod v hrv. in nem. - O avtorju na zavihkih ov. - Potiskana zadnja str. ov. - 500 izv.
ISBN 953-7289-12-5

COBISS.SI-ID 1516244

32.
HAMMERSCHALL, Dorli
        V moji hiši / Dorli Hammerschall ; ilustriral Janez Sedej. - Celovec : Mohorjeva založba, 1986. - 48 str. ; 17 cm. - (Mladi Korotan ; 7)

COBISS.SI-ID 16328448

33.
HARTMAN, Milka
        Lipov cvet : pesmi / Milka Hartman ; [risbe Sonja Bavdaž ; uredil France Vrbinc]. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1972. - 139 str. ; 19 cm : ilustr.

Uvod / Lovro Kaselj: str. 5 - 6

COBISS.SI-ID 1874696

34.
HARTMAN, Milka
        Milka Hartman / [uredil Feliks J. Bister]. - Celovec ; Dunaj : F. J. Bister, 1982 (Celovec : Družba sv. Mohorja). - 3 zv. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Vsebina:
1: Življenje / tekst in dokumentacija Feliks J. Bister. - 200 str.
2: Poezije / ilustriral Hubert Greiner. - 140 str.
3: Melodije / harmoniziral Hanzi Gabriel. - 167 str.: note

COBISS.SI-ID 28635649

35.
HARTMAN, Milka
        Moje grede : pesmi / Milka Hartman ; [ilustriral Avgust Čebulj]. - Celovec : Družba sv. Mohorja, 1952. - 108 str. : ilustr. ; 17 cm

COBISS.SI-ID 4573229

36.
HARTMAN, Milka
        Pesmi z libuškega puela / Milka Hartman ; [spremno besedilo in opombe P. Zdovc ; vinjete Z. Weiss ; fotografija M. Paternoster]. - V Celovcu : Krščanska kulturna zveza : Klub Mladje, 1977. - 32 str. : ilustr. ; 19 cm

Spremna beseda / Pavel Zdovc: str. 4 - 9. - Opombe

COBISS.SI-ID 1874952

37.
HARTMAN, Milka
        Težka je moja misel od spominov / Milka Hartman ; izbral, uredil in sklepno besedo napisal Andrej Leben. - Ljubljana ; Celovec ; Dunaj : Mohorjeva družba, cop. 2007 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 33)

Pesniški in življenjski svet Milke Hartman : sklepna beseda / Andrej Leben: str. 120-143. - 700 izv. - Bibliografija: str. 152-158
ISBN 978-3-7086-0293-6

COBISS.SI-ID 232653312

38.
HARTMAN, Milka
        Zimske rože : izbrane pesmi / Milka Hartman ; izbral in uredil Marjan Strojan. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 1998 (Celovec : Mohorjeva tiskarna). - 154 str. ; 21 cm. - (Ellerjeva edicija ; 20)

Zimske rože Milke Hratman / Marjan Strojan: str. 131-147. - "Ne bode prazen jerbas moj" / Pavel Apovnik: str. 148-154
ISBN 3-85013-535-7

COBISS.SI-ID 1854180

39.
HROBATH, Mili
        Sanje o marelicah : pesmi / Mili Hrobath ; slike Kristina Zeichen ; [spremno besedo napisal Marjan Strojan]. - Celovec : Mohorjeva, 2005 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 88 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 30)

Skušnjava sanj o marelicah / Marjan Strojan: str. 79-86. - O avtorici na zavihku ov.
ISBN 3-7086-0136-X

COBISS.SI-ID 219961344

40.
HROBATH, Mili
        Veter poje : pesmi / Mili Hrobath ; ilustrirala Zorka Loiskandl-Weiss ; [spremno besedo napisal Pavle Zablatnik]. - Celovec : Mohorjeva družba, 1988 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 63 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Mladi Korotan ; 9)

ISBN 3-85013-117-3

COBISS.SI-ID 8507136

41.
HROBATH, Mili
        Vigredno sonce / Milica Hrobath ; ilustriral Karl Vouk. - [Celovec] : Slovenski informacijski center, 1981. - 29 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Mladi Korotan ; 2)

COBISS.SI-ID 16888064

42.
HUDL, Anita
        Navadne zgodbe / Anita Hudl ; ilustriral Tomaž Hudl. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 1994. - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-85013-365-6

COBISS.SI-ID 833596

43.
HUDL, Anita
        Slike samostanskega vrta / Anita Hudl. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977. - 46 str. ; 19 cm. - (Zbirka Pota mladih)

COBISS.SI-ID 1777416

44.
INZKO, Marija
        Zvesta srca : zgodbi iz Roža / Marija Inzko. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 1999 (Ljubljana : Optima). - 169 str. ; 19 cm

Iz polpretekle dobe / Mohorjeva založba Celovec: str. 5-7. - O avtorici: str. 167-168. - Vsebuje tudi: Dom ob Dravi
ISBN 3-85013-670-1

COBISS.SI-ID 100659200

45.
JANUŠ, Gustav
        Der Kreis ist jetzt mein Fenster / Gustav Januš ; aus dem Slowenischen von Peter Handke. - Salzburg ; Wien : Residenz, cop. 1998. - 113 str. ; 21 cm

Vzporedno slov. in nem. besedilo
ISBN 3-7017-1044-9

COBISS.SI-ID 198356

46.
JANUŠ, Gustav
        Mein Wort keimt auf als Bild = Moja beseda klije navzgor kakor slika : Slowenisch/Deutsch / Gustav Januš ; ein Fotozyklus von Siegmund Kastner. - Klagenfurt= Celovec ; Wien ; Ljubljana ; Sarajevo : Wieser, cop. 2005. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edition Bilder Lese - Lese Bilder / herausgegeben von Siegmund Kastner)

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - 100 izv., 30 izv. z dodano originalno oljno sliko. - Bibliografija: str. 92. - Brez originalne slike: SSKCEL: K od 8(436.5) JANUŠ
ISBN 3-85129-558-7

COBISS.SI-ID 1324756

47.
JANUŠ, Gustav
        Metulj = Der Schmetterling = La farfalla = The butterfly / Gustav Januš ; [ins Deutsche übertragen von Fabjan Hafner, in Italiano tradotto da Daria Betocchi, translated into English by Tom M. S. Priestly]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 1999. - 215 str. ; 21 cm

Metulj - zgodnje pesmi / Fabjan Hafner: str. 5. - Besedilo v slov., nem., ital. in angl. - Poročila: T. Perčič (Zvon l. 3, št. 3, junij 2000, str. 86)
ISBN 3-85013-689-2

COBISS.SI-ID 318932

48.
JANUŠ, Gustav
        P(e)s(m)i / [Gustav Januš]. - Ljubljana : Državna založba slovenije, 1978. - 42 str. ; 19 cm.

COBISS.SI-ID 12244231

49.
JANUŠ, Gustav
        Pesmi / Gustav Januš. - [1. izd.]. - V Celovcu : Mohorjeva založba ; Maribor : Obzorja, 1983. - 141 str. ; 19 cm

Poročila: Maja Haderlap, Mladje 53 (1984) ; Brane Mozetič, Koledar Družbe sv. Mohorja v Celovcu 1985, str. 147-148
ISBN 3-85013-012-6 (Mohorjeva založba) ISBN 3-85013-019-3

COBISS.SI-ID 14090241

50.
JANUŠ, Gustav
        Sredi stavka : pesmi / Gustav Januš. - Celovec : Drava, 1990 (Celovec [i. e. Ljubljana] : Tiskarna Drava [i.e. Ljudska pravica]). - 93 str. ; 22 cm

ISBN 3-85435-131-3

COBISS.SI-ID 20340480

51.
JANUŠ, Gustav
        V barve spremenjena beseda : zbrane pesmi : 1962-2009 / Gustav Januš ; uredil Fabjan Hafner. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2009 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 324 str. ; 21 cm

Neujemljivi metulj / Fabjan Hafner: str. 309-313. - Urednikova opomba: str. 314-315. - 500 izv.
ISBN 978-3-7086-0503-6

COBISS.SI-ID 247060480

52.
JERNEJ-Gregorič, Anka
        Pomladi se seje, poleti zori --- / Anka Jernej ; ilustriral Helmut Blažej ; [spremna beseda Kristo Srienc]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva= Hermagoras, cop. 1998. - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mladi Korotan)

ISBN 3-85013-583-7

COBISS.SI-ID 151252

53.
KAMPUŠ, Ivana
        Naš otrok = Unser Kind / Ivana Kampuš ; ilustriral, Illustration Hugo Wulz ; izdalo Društvo "Naš otrok", herausgegeben vom Verein "Unser Kind". - Celovec : Mohorjeva založba= Klagenfurt : Hermagoras, [1998]. - 24 str. : ilustr. ; 20 x 27 cm

Hrbt. nasl.: Naš ostrok [!] = Unser Kind. - Vzporedno slov. in nem. besedilo. - Nekaj informacij o društvu in otroškem vrtcu "Naš otrok": str. 22. - 20 Jahre zweisprachiger Kindergarten "Naš otrok - Unser Kind": str. 23
ISBN 3-85013-615-9

COBISS.SI-ID 198612

54.
KAMPUŠ, Ivana
        Tvoja sem piščal / Ivana Kampuš ; [slike Barbara Möseneder-Köchl]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva založba, 1992. - 56 str., [4] str. pril. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 12)

Zbirki na pot / Vinko Ošlak: str. 51-53
ISBN 3-85013-251-X

COBISS.SI-ID 4168761

55.
KANZIAN, Rezka
        Cvet na gnojišču = Schattenblüten / Rezka Kanzian. - 1. Aufl. - Laafeld : Pavelhaus= Potrna : Pavlova hiša, 2006 (printed in Slovenia). - 70 str. ; 21 cm + 1 CD. - (Literarische Schriftenreihe des Pavelhauses = Literarna zbirka Pavlove hiše ; Bd. = zv. 3)

Besedilo pesmi v slov., slov. narečju ali nem., spremna beseda v slov. in nem. - Spremna beseda Michaela Petrowitscha in Susanne Weitlaner: str. 4. - Ko prebirava Rezkino poezijo ... ; Beim Lesen von Rezka Kanzians Gedichtband ... / Janko Messner, Jozej Strutz Rosenzopf: str. 6-9. - Avtoričina slika in bio-bibliografski podatki na str. 70
ISBN 978-3-900181-18-5

COBISS.SI-ID 32417890

56.
        KÄRNTNER Slowenen in der Gegenwartsliteratur / Andrej Kokot, Florjan Lipuš, Gustav Januš, Janko Ferk, Maja Haderlap ; mit einem Einführungsessay von Matjaž Kmecl ; [Grafik Karl Vouk]. - Klagenfurt : Kärntner Bildungswerk, 1988. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fidibus ; Jg. 16, Nr. 2)

Tematska številka revije Fidibus. - Besedila v slov. in nem. prevodu. - Biobibliographie / Zusammenstellung Johann Strutz: str. 94-97

COBISS.SI-ID 756692

57.
KASELJ, Lovro
        Lovro Kaselj / [uredila Marija Makarovič]. - Celovec : Krščanska kulturna zveza, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 569 str. : ilustr. ; 24 cm

Lovro Kaselj - duhovnik in kulturnik / Janko Zerzer: str. 13. - Lovro Kaselj in moj čas z njim / Nužej Tolmajer: str. 14-17. - "Ne kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan." / Marija Makarovič: str. 18-27. - Bibliografija Lovra Kaslja / Marija Gruškovnjak: str. 549-569
ISBN 3-85013-997-3

COBISS.SI-ID 1047508

58.
KASELJ, Lovro
        Sadovi večerne zarje / Lovro Kaselj ; [uredil in spremno besedo napisal Marjan Strojan ; uvod Janko Zerzer ; izdali Krščanska kulturna zveza, Narodni svet koroških Slovencev in Mohorjeva založba]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva= Hermagoras, 2000. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ellerjeva edicija ; zv. 23)

LKH - duhovnik, literat in estet / Janko Zerzer: str. 5-8. - Beseda o Sadovih večerne zarje / Marjan Strojan: str. 165-172
ISBN 3-85013-724-4

COBISS.SI-ID 437972

59.
KOKOT, Andrej
        Andrej Kokot. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Koper : Lipa, 1972. - 9 list. v mapi, z avtor. sl. : ilustr. ; 22 cm. - (Pesniški list. Letnik II. ; 9)

COBISS.SI-ID 7131905

60.
KOKOT, Andrej
        Čujte, zvonovi pojo / Andrej Kokot. - [Jesenice] : [Kulturno umetniški klub Tone Čufar pri DPD Svoboda Jesenice], [1972]. - [78] str. ; 20 cm. - (Mala Čufarjeva knjižnica ; 4)

Spremna beseda / Valentin Cundrič: na ovojnih listih

COBISS.SI-ID 1809928

61.
KOKOT, Andrej
        Kamen molka / Andrej Kokot. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979. - 63 str. ; 19 cm

Pripis h Kokotovemu Kamnu molka / Matjaž Kmecl str. [ 65-72 ]. - Poročila: Nada Gaborovič, Koroški koledar 1981, str. 186-187

COBISS.SI-ID 17107975

62.
KOKOT, Andrej
        Kaplje žgoče zavesti / Andrej Kokot. - 1. naklada. - Celovec ; Borovlje : Založba Drava, 1982. - 49 str. ; 20 cm

COBISS.SI-ID 22348551

63.
KOKOT, Andrej
        Ko zori spomin --- : otroška doživetja v pregnanstvu / Andrej Kokot. - Celovec : Drava, 1996. - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-85435-275-1

COBISS.SI-ID 65056256

64.
KOKOT, Andrej
        Koroški rožni venec : izbrane pesmi / Andrej Kokot ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Matjaž Kmecl. - Celovec : Mohorjeva, 2001 ([Celovec] : Mohorjeva založba). - 127 str. ; 21 cm. - (Ellerjeva edicija ; 25 cm)

Spremna beseda / Matjaž Kmecl: str. 105-120. - Bibliografija: str. 121
ISBN 3-85013-861-5

COBISS.SI-ID 115374080

65.
KOKOT, Andrej
        Onemelo jutro / Andrej Kokot. - Celovec ; Borovlje : Drava, 1974. - 74 str. : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 24532

66.
KOKOT, Andrej
        Pastirjevi rajmi / Andrej Kokot ; spremna beseda Pavel Zdovc. - Celovec : Drava, cop. 1996. - 93 str. ; 22 cm

Stv. nasl. na nasl. str.: Pastrijevi rajmi. - Vzpored. besedilo v slov. in v koroškem narečju
ISBN 3-85435-260-3

COBISS.SI-ID 65056000

67.
KOKOT, Andrej
        Pozabljeno sonce / Andrej Kokot. - Klagenfurt= Celovec : Drava, cop. 2007 (Celovec : Drava). - 92 str. ; 21 cm

Nepozabni sij Pozabljenega sonca / Fabjan Hafner: str. 90-92. - Ob pesnikovi 70-letnici izdala Slovenska prosvetna zveza: nasl. str. - O avtorju (s sl.) na zavihku zaščitnega ov.
ISBN 3-85435-500-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-85435-500-7 (ISBN-13)

COBISS.SI-ID 1493204

68.
KOKOT, Andrej
        Ringaraja / Andrej Kokot ; [ilustrirala Ančka Godec-Gošnik]. - [1.izd.]. - Celovec : Drava, 1983. - 32 str. ; 20 cm : ilustr.

Otroška pesem Andreja Kokota / Tone Pavček: str.31-32
ISBN 3-85435-014-7

COBISS.SI-ID 1576456

69.
KOKOT, Andrej
        Ura vesti / Andrej Kokot. - Celovec : [Drava], 1970. - 68 str. : 8. p.f. ; 17 cm

Spremna beseda / Mitja Mejak: na ovojnih listih

COBISS.SI-ID 1810696

70.
KOKOT, Andrej
        Zemlja molči / Andrej Kokot. - Celovec ; Borovlje : Drava, 1969. - 60 str., z avtorj. sl. : ilustr. ; 19 cm

COBISS.SI-ID 8112641

71.
        KOROŠKA slovenska poezija = Carinthian Slovenian poetry / izdala Feliks J. Bister, Herbert Kuhner ; ilustriral Valentin Oman. - Celovec : Mohorjeva ; Columbus, Ohio : Slavica Publishers, 1984. - 216 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - Uvod = Introduction / Feliks J. Bister: str. 10-19. - Spremna beseda = Comment / Mihael Guttenbrunner: str. 212-213. - Spremna beseda = Comment / Walther Nowotny: str. 214-215. - Biobibliografije = Bio-Bibliographies: str. 190-211. - Poročila: V.P.[Vasja Predan], NRazgl (14.IX.) 1984 št.17 str.494. - Tone Partljič, Večer 27.XII.1984 št.301 str.5. -Katja Sturm-Schnabl, NRazgl 22.III.1985 št.6 str.177. -Srečko Renko, PDk 22.II.1985 št.41 str.9. - Srečko Renko, SlovV 1985 (19.VII.) št.29 str.3. - Peter Millonig, Celovški zvon 1985 št.8 str.90-92
ISBN 3-85013-029-0

COBISS.SI-ID 14846465

72.
        KRATKA proza : slovensko-nemško berilo. Rujoni na Dunaju in druge idile = Kurzprosa : slowenisch-deutsche Lektüre. Die Rudner in Wien und andere Idyllen / [Übersetzung, prevod Jozej Strutz-Rosenzopf ; Bilder, slike Bella Ban]. - Klagenfurt am Wörthersee= Celovec ob Vrbskem jezeru : Rapial, 2007/2008. - 109 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Novine ; 8)

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v nem. - Iz vsebine: Rujoni na Dunaju = Die Rudner in Wien / Jozej Strutz
ISBN 978-3-200-00962-2

COBISS.SI-ID 514361740

73.
KUCHLING, Anton
        Drava, povej, kje dom je moj : pesmi / Anton Kuchling. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1973. - 151 str. ; 19 cm

COBISS.SI-ID 4911875

74.
KUCHLING, Martin
        Iskanje Nataše / Martin Kuchling. - Celovec : Drava, cop. 2000. - 159 str. ; 21 cm

ISBN 3-85435-315-4

COBISS.SI-ID 361428

75.
KUCHLING, Martin
        Okamenela sled : [pesmi] / Martin Kuchling ; spremna beseda Matjaž Kmecl. - [Celovec] : Drava, cop. 1998 (Klagenfurt= Celovec : Drava). - 68 str. ; 21 cm

Podnasl. na ov. - Okamenela sled (pesemskih) besed / Matjaž Kmecl: str. 61-69. - Poročila: L. Detela, Delo, l. 41, št. 120 (27. maj 1999)
ISBN 3-85435-297-2

COBISS.SI-ID 206548

76.
KULNIK, Marica
        Tinček ujame sonce = Tino fangt die Sonne ein / Marica Kulnik ; [ ilustrirala ] Zorka Loiskandl-Weiss. - V Celovcu : Slovenska prosvetna zveza ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - [ 18 ] str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slovenščini in nemščini

COBISS.SI-ID 17200903

77.
KUPPER, Lenčka
        Skrivnostna bela krpica [dva medija] : pripovedke in pesmi / Lenčka Kupper-Janez Bitenc ; [ilustracije: Anita in Janko Bister, Maja in Sonja Buch...[et al.]. - Celovec : Mohorjeva založba, 1985. - 71 str. : ilustr. ; 7 cm + 1 zvočna kaseta : stereo. - (Knjižica Mladi Korotan ; 4)

Ilustracije so pripravili udeleženci Tedna mladih umetnikov na Rebrci pri Železni Kapli l. 1984 pod vodstvom Barbare Mösenederjeve. - Istočasno s knjigo je izšla zvočna kaseta s posnetki pripovedk in pesmi pričujoče knjige. - Pripovedovalca: Andreja Zikulnig in Miha Vrbinc. - Pojejo in igrajo otroški in mladinski zbori iz Celovca, Globasnice, Rožeka, Sel, Škocijana in Št. Lipša. - Od str. 53-71 so navedene partiture vseh pesmic v knjigi
ISBN 3-85013-034-7

COBISS.SI-ID 288776

78.
KUPPER, Niko
        Koroške pravljice / Niko Kupper ; ilustrirala Mojca Cerjak. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva : Hermagoras, cop. 2000. - 24 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 3-85013-728-7

COBISS.SI-ID 2983731

79.
KUPPER, Niko
        Kralj Samo / Niko Kupper ; [ilustracije Katarina Štrukelj]. - Celovec : Mohorjeva, 2008, cop. 2007. - 24 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Kamenčki zgodovine ; knj. 1)

Ilustr. na spojnih listih. - Redna knjiga knjižnega daru Celovške Mohorjeve družbe za leto 2008. - 1.000 izv.
ISBN 978-3-7086-0321-6

COBISS.SI-ID 235664384

80.
KUPPER, Niko
        Modest Gosposvetski / Niko Kupper ; [risbe Katarina Štrukelj]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2009 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 27 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Knjižna zbirka Kamenčki zgodovine ; knj. 2)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.
ISBN 978-3-7086-0376-6

COBISS.SI-ID 244534016

81.
KUPPER, Niko
        Na krilih domišljije : [koroške pravljice, 2. knjiga] / [besedilo] Niko Kupper ; ilustrirala Mojca Cerjak. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, cop. 2001 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 24 str. : ilustr. ; 27 cm

Podnasl. v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 3-85013-867-4

COBISS.SI-ID 2009203

82.
KUPPER, Niko
        Po pravljičnih stezah / Niko Kupper ; ilustrirala Mojca Cerjak. - Celovec : Mohorjeva družba, cop. 2002. - 29 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Koroške pravljice ; knj. 3)

Ilustr. na spoj. listih
ISBN 3-85013-943-3

COBISS.SI-ID 11288122

83.
LIPUŠ, Cvetka
        Doba temnjenja / Cvetka Lipuš. - Celovec ; Salzburg : Wieser, cop. 1993 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 47 str. ; 19 cm

ISBN 3-85129-114-X

COBISS.SI-ID 36626944

84.
LIPUŠ, Cvetka
        Geografija bližine : poezije / Cvetka Lipuš. - Klagenfurt ; Wien ; Ljubljana ; Sarajevo : Wieser, cop. 2000. - 57 str. ; 25 cm

Spremna beseda Aleša Debeljaka: str. 55
ISBN 3-85129-312-6

COBISS.SI-ID 374484

85.
LIPUŠ, Cvetka
        Obleganje sreče / Cvetka Lipuš ; [spremna beseda Tomaž Toporišič]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 124 str. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorici na zavihku ov. - Pesmi & pokrajine / Tomaž Toporišič: str. 121-124
ISBN 978-961-231-658-7

COBISS.SI-ID 237991424

86.
LIPUŠ, Cvetka
        Pragovi dneva / Cvetka Lipuš. - Celovec : Wieser, 1988 ([Kočevje : Kočevski tisk, 1989]). - 67 str. ; 19 cm. - (Posebna edicija / Wieser)

ISBN 38129-011-9 ! ([!])

COBISS.SI-ID 7093760

87.
LIPUŠ, Cvetka
        Spregatev milosti / Cvetka Lipuš. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2003 ([Ljubljana] : Itagraf). - 85 str. ; 21 cm

Potiskana samo ena str. lista. - Spremna beseda Fabjana Hafnerja na zavihku ovoja
ISBN 961-231-336-9

COBISS.SI-ID 122749952

88.
LIPUŠ, Cvetka
        Spregatev milosti = Beugung der Gnade : pesmi= Gedichte : Slowenisch, Deutsch / Cvetka Lipuš ; aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. - Klagenfurt= Celovec : Wieser, cop. 2006. - 35 str. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod
ISBN 3-85129-624-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-85129-624-2 (ISBN-13)

COBISS.SI-ID 1453780

89.
LIPUŠ, Florjan
        Boštjanov let / Florjan Lipuš. - Maribor : Litera, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 134 str. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 2)

ISBN 961-6422-16-2

COBISS.SI-ID 49026561

90.
LIPUŠ, Florjan
        Črtice mimogrede / Boro Kostanek. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1964 (v Ljubljani : Triglavska tiskarna). - 58 str. ; 19 cm. - (Tokovi časa)

Boro Kostanek je psevdonim

COBISS.SI-ID 2094622

91.
LIPUŠ, Florjan
        Črtice mimogrede / Florjan Lipuš. - 2. izd. - Celovec : Založba Wieser, 1987 (v Ljubljani : Tiskarna Slovenija). - 99 str. ; 22 cm

ISBN 3-85129-02-X

COBISS.SI-ID 3707904

92.
LIPUŠ, Florjan
        Črtice mimogrede / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 71 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 1)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71387648

93.
LIPUŠ, Florjan
        Izjava / Florjan Lipuš. - Slovenj Gradec : Literarni klub : Kulturna skupnost, 1978. - [20] str. ; 21 cm. - (Odsevi)

Florjan Lipuš... / Niko R. Kolar

COBISS.SI-ID 1878327

94.
LIPUŠ, Florjan
        Jalov pelin / Florjan Lipuš. - [1. izd.]. - Celovec : Drava ; [Trst] : Založništvo tržaškega tiska, 1985. - 87 str. ; 20 cm.

ISBN 3-85435-037-6

COBISS.SI-ID 24282887

95.
LIPUŠ, Florjan
        Jalov pelin / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 99 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 4)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71390464

96.
LIPUŠ, Florjan
        Odstranitev moje vasi / Florjan Lipuš. - 1. izd. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1983. - 125 str. ; 20 cm.

ISBN 385-435-007-4

COBISS.SI-ID 22275335

97.
LIPUŠ, Florjan
        Odstranitev moje vasi / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 151 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 3)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71389952

98.
LIPUŠ, Florjan
        Prošnji dan / Florjan Lipuš. - 1. izd. - Celovec : Založba Wieser, 1987 (v Ljubljani : Tiskarna Slovenija). - 99 str. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 3707648

99.
LIPUŠ, Florjan
        Prošnji dan / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 114 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 6)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71392000

100.
LIPUŠ, Florjan
        Srčne pege / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 291 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 5)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71391488

101.
LIPUŠ, Florjan
        Srčne pege : roman / Florjan Lipuš. - Celovec ; Salzburg : Wieser, 1991 ([Kočevje : Kočevski tisk]). - 206 str. ; 19 cm

ISBN 3-85129-047-X

COBISS.SI-ID 24052736

102.
LIPUŠ, Florjan
        Sršeni / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 67 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 8)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71392512

103.
LIPUŠ, Florjan
        Sršeni / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, cop. 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 58 str. ; 16 cm. - (Novo berilo / Wieser)

ISBN 3-85129-220-0

COBISS.SI-ID 19252536

104.
LIPUŠ, Florjan
        Stesnitev / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 144 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 7)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71392256

105.
LIPUŠ, Florjan
        Stesnitev : neogibni, a sumljivi opravki z zmedo / Florjan Lipuš. - Celovec ; Salzburg : Wieser, cop. 1995. - 127 str. ; 19 cm

ISBN 3-85129-168-9

COBISS.SI-ID 1364284

106.
LIPUŠ, Florjan
        Škorenj / [napisal] Florjan Lipuš ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Boris Paternu]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - 281 str. ; 21 cm. - (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev)

Spremna beseda / Boris Paternu: str. 251 - [282]

COBISS.SI-ID 1922824

107.
LIPUŠ, Florjan
        Zgodbe o čuših / Florjan Lipuš. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1973. - 123 str. ; 18 cm

COBISS.SI-ID 1923080

108.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža / Florjan Lipuš ; [spremno besedo napisala Silvija Borovnik ; bibliografijo sestavil Matjaž Hočevar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 215 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 295)

Patologija slovenske vasi, nasilje verske institucije in arheologija domače besede v Lipuševi prozi / Silvija Borovnik: str. 145-183. - Bibliografija Florjana Lipuša: str. 184-212
ISBN 86-11-15807-5

COBISS.SI-ID 108124672

109.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža / Florjan Lipuš. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 157 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska zgodba ; knj. 15)

ISBN 86-341-3916-6

COBISS.SI-ID 214037504

110.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža / Florjan Lipuš. - 3. izd. - Celovec ; Borovlje : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1981. - 185 str. ; 20 cm

2.000 izv.

COBISS.SI-ID 12531457

111.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža / Florjan Lipuš. - 4. izd. - Celovec : Wieser, 1992 (Celovec : TextDesign Tripolt). - 181 str. ; 20 cm

ISBN 3-85129-057-7

COBISS.SI-ID 69436

112.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža / Florjan Lipuš. - Celovec : Wieser, 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 204 str. ; 20 cm. - (Dela I-VIII / Florjan Lipuš ; zv. 2)

ISBN 3-85129-200-6 (zbirka)

COBISS.SI-ID 71389184

113.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža : roman / Florian Lipusch. - Maribor : Obzorja, 1972. - 164 str. ; 18 cm

COBISS.SI-ID 7170817

114.
        LITERATURA, kult[ura] / uredili Anita Hudl, Sonja Wakounig, Herman Germ. - [S. l.] : Društvo slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji, [1999]. - 73 str. : ilustr. ; 29 cm

Na ov. tudi: DSPPPA 25

COBISS.SI-ID 665044

115.
MARKETZ, Kati
        Cvetoča roža v božjem vrtu / Kati Marketz ; [nekaj fotografij prispeval Wilhelm Kraiger]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva= Hermagoras, cop. 2005 (Viktring= Vetrinj : Mohorjeva). - 93 str. : fotogr. ; 20 cm

ISBN 3-7086-0129-7

COBISS.SI-ID 14043452

116.
MARKETZ, Kati
        Kikiriki, v šolo se mudi! / Kati Marketz ; [risbe za pričujočo izdajo so prispevali ljudskošolski otroci iz Globasnice]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 2009 (Vetrinj : Mohorjeva tiskarna). - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

V kolofonu: Izdano kot rokopis. - Besedila v slov., nekatera tudi v nem. - Avtoričina slika na hrbtu ov.

COBISS.SI-ID 1843412

117.
MARKETZ, Kati
        Moje pesmi / Kati Marketz ; [za natis pripravil France Vrbinc]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 2003. - 160 str. : avt. slika ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 26)

ISBN 3-85013-937-9

COBISS.SI-ID 3332061

118.
MERKAČ, Franc
        Našisti / Franc Merkač. - Klagenfurt= Celovec : Avtonomna delavnica, 1987. - 45 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-900701-01-6

COBISS.SI-ID 181972

119.
MERKAČ, Franc
        Odtenki razbolele resničnosti / Francé Merkač ; [ilustracije Albert Krajger]. - Celovec : Klub Mladje : Slovenski informacijski center, 1980 ([Celovec] : Norea Repro). - 103 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjiga Mladje ; 8)

Hrbtne str. listov deloma prazne

COBISS.SI-ID 18546688

120.
MERKAČ, Franc
        Trlopitipitiptop : odžejam trajanje z zavestnim bivanjem / Franc Merkač. - 1. naklada. - Celovec : Avtomomna delavnica, 2000 ((Celovec : Norea repro). - 77 str. : ilustr. ; 25 cm

Spremna beseda / Miha Vrbinc: na zavihku ov.
ISBN 3-900701-04-0

COBISS.SI-ID 658900

121.
MESSNER, Janko
        Aforizmi & bliskavice = Aphorismen & Streiflichter / Janko Messner. - [Celovec] : Drava, cop. 2001. - 112 str. ; 21 cm

Besedilo slov. in nem.
ISBN 3-85435-370-7

COBISS.SI-ID 5232692

122.
MESSNER, Janko
        Ausgewählte Werke / Janko Messner ; [herausgegeben von Jozej Strutz]. - Klagenfurt : Drava, 2009-. - <2> zv. ; 22 cm

Besedilo v nem. ali nem. in slov. - Dosedanja vsebina: Bd. 1: Prosa 1. - 2009. - 223 str. - Einleitung / Jozej Strutz: str. 7-10. - Janko Messners Buch "Skurne storije" (Schiache Geschichten) / Josip Vidmar ; aus dem Slowenischen von Kristijan Močilnik: str. 219-223. - Izbor ali prevod besedil iz: Ansichtskarten von Kärnten; Skurne storije; Kärntner Triptychon ; Bd. 2: Prosa 2. - cop. 2009. - 253 str. - Über den Autor : Peter Turrini zu Janko Messner: str. 249-253. - Izbor ali prevod besedil iz knjig: Gorše storije; Kärntner Heimatbuch; Schwarzweiße Geschichten
ISBN 978-3-85435-571-7 (Bd. 1) ISBN 978-3-85435-572-2 (Bd. 2)

COBISS.SI-ID 1830100

123.
MESSNER, Janko
        Buteljni pa tabu / Janko Messner ; [spremna beseda] Bruno Hartman. - Slovenj Gradec : Literarni klub : Kulturna skupnost, 1975 (Prevalje : Kinegraf). - 220 str. ; 20 cm. - (Odsevi)

Satira in groteska s koroškim predznakom / Bruno Hartman

COBISS.SI-ID 2102922

124.
MESSNER, Janko
        Čigava je ta zemlja naša? = Wem gehört denn unsre Erde hier? = Čí je tato zemì naše? = A qui est cette terre à nous? = Whose is this our land? = Di chi è questa nostra terra? = Kié végül is a földünk? = Kime Ait Şu Toprağimiz? = ĐÂT CŮA CHÚNG TA ĐÂY LÀ CŮA AI? / Janko Messner ; [prevode so oskrbeli v nem. avtor in Jozej Strutz, ital. Jolka Milič, angl. Tom Priestly, češč. František Benhart, frc. Viktor Jesenik in V. C. Fišera, madž. Odor Lászlo, turšč. M. Cemal Ener, vietnam. Diem Chau. - Klagenfurt= Celovec : Norea, cop. 2002 (Klagenfurt= Celovec : Norea Repro). - 127 str. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Whose is this our land?. - Besedilo v slov. in prevodi v nem., češ., franc., angl., ital., madž., tur. in vietn.
ISBN 3-85312-022-9

COBISS.SI-ID 855764

125.
MESSNER, Janko
        Fičafajke grejo v hajke / Janko Messner ; risbe Marjan Manček. - Celovec : Jani Oswald, 1980. - 77 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Prežihova knjižnica ; 1)

COBISS.SI-ID 18550272

126.
MESSNER, Janko
        Gedichte = Pesmi = Canti / Janko Messner ; ins Deutsche übersetzt von Josef Strutz und Janko Messner ; ins Italienische übersetzt von Jolka Milič. - Klagenfurt= Celovec : Drava, cop. 1996 (Celovec : Tiskarna Drava). - 160 str. ; 22 cm

Besedilo vzp. v slov., ital. in nem.
ISBN 3-85435-248-4

COBISS.SI-ID 58241024

127.
MESSNER, Janko
        Gorše storije / Janko Messner. - Celovec : Drava, 1988 (Celovec : Drava). - 292 str. ; 21 cm

ISBN 3-85435-143-7

COBISS.SI-ID 7532032

128.
MESSNER, Janko
        Hiob = Job = Giobbe / Janko Messner ; [Illustrationen, ilustracije, illustrazioni Harry Jeschofnig ; traduzione italiana di Simona Bartoli-Kucher]. - Klagenfurt= Celovec : Norea, cop. 2000. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v nem. in slov. ter prevod v ita.
ISBN 3-9500432-5-9 !

COBISS.SI-ID 441044

129.
MESSNER, Janko
        Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana / Janko Messner ; redakcija in obrazložitev dialekta Pavel Zdovc ; [oprema in ilustracije Marjan Manček]. - Dunaj : "Kladiva", 1974. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 6916409

130.
MESSNER, Janko
        Kadar nam Drava nazaj poteče, Koroški jaz domovina porečem : dramska besedila : 1973-1995 / Janko Messner. - Celovec : Drava, cop. 1997. - 220 str. ; 22 cm

Vsebina: Pogovor v maternici koroške Slovenke ; Božična pripovedka ; Vrnitev ; Oblačenje marionet ; Koroški kravalet ; Vprašanja koroškega otroka ; Vpisovanje otrok ; Obračun ; XY nerešeno
ISBN 3-85435-273-5

COBISS.SI-ID 65057792

131.
MESSNER, Janko
        Kako sem postal gospod = Wie ich ein "Gospod" wurde / Janko Messner. - Klagenfurt= Celovec : Drava, 2002. - 29 str. ; 20 cm

Vzporedno slov. in nem. besedilo. - "Posebni odtis iz "Gorših storij" ...." --> hrbet nasl. str.
ISBN 3-85435-385-5

COBISS.SI-ID 850388

132.
MESSNER, Janko
        Lipa in hrast : izbrano delo / Janko Messner ; [izbor besedil in Zapis ob Messnerjevem izbranem delu Franc Zadravec]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1990 (v Ljubljani : Delo). - 218 str. ; 21 cm

Zapis ob Messnerjevem izbranem delu / Franc Zadravec: str. 201-213. - Iz mojega življenja / J.M.: str. 215-[219]

COBISS.SI-ID 20417792

133.
MESSNER, Janko
        Mein Korotan moj = Moj Kregistan mein / Janko Messner ; mit Ilustrationen von Marjan Manček, z ilustracijami Marjana Mančka ; [Redaktion, uredila Vida Obid]. - Klagenfurt= Celovec : Drava, cop. 2004 ([Celovec] : Drava). - 124 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzporedno slov. besedilo in nem. prevod. - Z osebnim posvetilom avtorja: ZASKNJ: ZKMTD G1 MESSNER J
ISBN 3-85435-429-0

COBISS.SI-ID 513352588

134.
MESSNER, Janko
        Nicaragua mein geliebtes = Nikaragva moja ljubljena / Janko Messner ; [risbe] Hans Staudacher. - Celovec : Drava, 1988 (Celovec : Kärntner Universitäts-Druckerei). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzporedno slov. besedilo in prevod v nem. - Z avtorjevim posvetilom. - Begleitwort = Spremna beseda / Johanna Dohnal: str. 6-7. - Prevajalci: Peter Turini, Erik Adam, Werner Hörtner
ISBN 3-85435-141-0

COBISS.SI-ID 7686144

135.
MESSNER, Janko
        Pesmi in puščice / Janko Messner ; [izbral in uredil Tone Pavček : oprema Karel Zelenko]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1991 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 143 str. : ilustr. ; 20 cm

Messnerjeva poezija zvestobe / Tone Pavček: str. 135-139
ISBN 86-361-0755-5

COBISS.SI-ID 28082176

136.
MESSNER, Janko
        Poezija in proza : skurna in gorša, okrogla in oglata, žlehtna in žlahtna / Janko Messner ; [avtorjev portret Tadevž Lapinski]. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga ; Celovec= Klagenfurt : Drava ; Kranj : Narava, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 375 str. : avtorj. sl. ; 15 cm

Nasl. na ov.: Messner
ISBN 961-6140-37-X (Društvo Knjižna zadruga)

COBISS.SI-ID 223331072

137.
MESSNER, Janko
        Politična pesem, grda pesem = Politisch Lied, ein garstig Lied / Janko Messner ; risbe Marjan Manček. - Celovec : Drava, 2007 (Ljubljana : Pleško). - 47 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Politična pesem - grda pesem? = Politisch Lied - ein garstig Lied?. - Vzpor. besedilo v slov. in prevod v nem. - Pesmi za "Zlati Aritas" 1995 --> str. 3
ISBN 978-3-85435-521-2

COBISS.SI-ID 233485312

138.
MESSNER, Janko
        Skurne storije / Janko Messner ; [izdajatelj Slovenska prosvetna zveza v Celovcu]. - Klagenfurt= Celovec : Drava, cop. 2000. - 268 str. : z avt. sliko ; 21 cm

"Ponatis istoimenske knjige, ki je izšla v zbirki "Beseda jugoslovanskih pisateljev" leta 1975 pri založbi mladinska knjiga v Ljubljani" --> kolofon. - Esej o Messnerju / Boris Paternu: str. 251-268. - Ob ponatisu Skurnih storij na Koroškem / Janko Malle: str. [5-6]
ISBN 3-85435-341-3

COBISS.SI-ID 637140

139.
MESSNER, Janko
        Skurne storije / [napisal] Janko Messner ; [izbral in uredil Boris Paternu]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975. - 268 str.: z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev)

Boris Paternu / Esej o Messnerju: str. 251-268

COBISS.SI-ID 721950

140.
MESSNER, Janko
        Vprašanja koroškega otroka / Janko Messner ; ilustriral Marjan Manček. - Celovec : Drava, 1985 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-85435-051-1

COBISS.SI-ID 343326

141.
MESSNER, Janko
        Zasramovanci ... združite se! / Janko Messner. - [V Ljubljani : Partizanska knjiga, 1974]. - 206 str. ; 20 cm. - (Zbirka Polemika)

Spremna beseda : na ovojnih listih. - Opombe: str. 203 - 206

COBISS.SI-ID 2428424

142.
MESSNER, Janko
        Živela Nemčija! : iz dnevnika od 14.3.1938 do 21.1.1941 / Janko Messner. - Celovec : Drava ; Ljubljana : Partizanska knjiga, 1988 ([Ljubljana] : B. Jakupovič). - 158 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-85435-105-4

COBISS.SI-ID 3970304

143.
MOČILNIK, Kristijan
        In kri jim tekne kakor malinovec --- : črtice in zgodbe / Kristijan Močilnik. - 1. izd. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1984. - 144 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Leposlovje)

ISBN 3-85435-029-5

COBISS.SI-ID 21712647

144.
MOHAR, Peter
        Med nebom in peklom : pričevanje iz plebiscitnega leta / Peter Mohar ; [uredil Bogo Grafenauer]. - Ljubljana : Slovenska matica ; Celovec : Drava : Družba sv. Mohorja, 1986. - 485 str. ; 21 cm

Pričevanje o plebiscitnem boju na Koroškem / Bogo Grafenauer: str. 483-[486]

COBISS.SI-ID 16726529

145.
        MONOLOGI in dialogi z resničnostjo : antologija slovenske koroške literature / [izdajatelja Društvo slovenskih pisateljev/pisateljic v Avstriji, Verband slowenischer SchriftstellerInnen in Österreich in Slovenska prosvetna zveza v Celovcu]. - Celovec= Klagenfurt : Drava, 1995 ([Celovec] : Drava). - 359 str. ; 21 cm

Uvod / Andrej Leben: str. 15-25. - O avtorjih / Franc Zadravec: str. 329-355. - Bibliografija : str. 357-359
ISBN 3-85435-236-0

COBISS.SI-ID 56339712

146.
OPETNIK, Jurij
        Lev in miš : 4 kratke zgodbice / [avtor Jurij Opetnik ; ilustriral Stanko Sadjak]. - Celovec : Strokovno pedagoško združenje= Klagenfurt : Pädagogische Fachvereinigung, 1992. - 28 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu

COBISS.SI-ID 34015744

147.
OSWALD, Jani
        Babylon = Babilon / Jani Oswald. - Klagenfurt= Celovec : Drava, 1992 (Celovec : Tiskarna Drava). - 99 str. ; 22 cm

Besedilo vzporedno v nem. in slov. jeziku. - Vzporedni nasl. zrcalno napisan
ISBN 3-85435-175-5 ISBN 3-85435-175-7 !

COBISS.SI-ID 204338

148.
OSWALD, Jani
        Pes Marica / Jani Oswald. - Celovec : Wieser, cop. 1994 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 75 str. ; 19 cm

Nasl. na ov.: PesMarica. - Bibliografija: str. [77]
ISBN 3-85129-140-9

COBISS.SI-ID 42222848

149.
OSWALD, Jani
        Zaseka / Jani Oswald. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1985. - 74 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-85435-054-6

COBISS.SI-ID 2726664

150.
POLANŠEK, Valentin, 1928-1985
        Bratovska jesen : roman / Valentin Polanšek. - 1. naklada. - Celovec ; Borovlje : Drava, 1981. - 2 zv. ; 20 cm

Ob izidu Polanškovega romana Bratovska jesen / Emil Cesar: zv. 2, str. 269-[274]
Vsebina:
Del 1. - 1981 (Celovec ; Borovlje : Drava). - 232 str.
Del 2. - 1982 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 273 str.
ISBN 385-435-002-3 (del 1) ISBN 385-435-004-X (del 2)

COBISS.SI-ID 19696640

151.
POLANŠEK, Valentin
        Činček : 29 otroških pesmi / Valentin Polanšek ; [s slikami opremil, Illustrationen von Simon Olip]. - [S. l.] : V. Polanšek, [1971?] (v Celovcu : Tiskarna Družbe sv. Mohorja). - 47 str. : ilustr. ; 15 cm

COBISS.SI-ID 183764

152.
POLANŠEK, Valentin
        Činček in Čopka / Valentin Polanšek ; opremil Valentin Polanšek ml. ; [izbral in uredil Pavel Apovnik]. - Celovec : Mladje : Slovenski informacijski center, 1980. - 76 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mladje ; 7)

V minulem letu ... / Pavel Apovnik: str.5

COBISS.SI-ID 19697664

153.
POLANŠEK, Valentin
        Grape in sonce / Valentin Polanšek. - Celovec : Drava, 1963 (Celovec : Drava). - 78 str. ; 19 cm

Namesto uvoda / Janko Messner: str. 77-78

COBISS.SI-ID 15623937

154.
POLANŠEK, Valentin
        Karantanske / Valentin Polanšek. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1971. - 96 str. ; 17 cm

Spremna beseda / Mitja Mejak: na ovojnih listih

COBISS.SI-ID 2520072

155.
POLANŠEK, Valentin
        Lipov bogec / Valentin Polanšek. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1974. - 66 str. ; 20 cm

COBISS.SI-ID 2767880

156.
POLANŠEK, Valentin
        Sla po svobodi : roman / Valentin Polanšek. - [V Celovcu] : Drava, [1985]. - 285 str. ; 21 cm

Spremna beseda / Emil Cesar: str. 282 - 285
ISBN 3-85435-049-X

COBISS.SI-ID 2519304

157.
POLANŠEK, Valentin
        Velike sanje malega človeka / Valentin Polanšek. - Maribor : Obzorja, 1973. - 227 str. ; 18 cm

COBISS.SI-ID 851486

158.
PRUNČ, Erich
        Still-Leben = Tihožitja : pesmi= Gedichte : Slowenisch - Deutsch / Erich Prunč ; aus dem Slowenischen von Fabjan Hafner. - Klagenfurt= Celovec : Wieser, cop. 2006. - 92 str. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v nem.
ISBN 3-85129-622-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-85129-622-8 (ISBN-13)

COBISS.SI-ID 1456596

159.
PRUNČ, Erich
        Tihožitja / Darle Niko [ps.]. - Celovec : samozaložba : Janežičev sklad, 1977 (v Celovcu : Tiskarna Družbe sv. Mohorja). - 75 str. ; 19 cm. - (Knjiga Mladje)

COBISS.SI-ID 966913

160.
PRUNČ, Erich
        Urban Jarnik : pesmi in prevodi / Erich Prunč. - Celovec : Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2002 ([Ljubljana : Pleško]). - 233 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 215-222. - Kazali
ISBN 3-85013-955-7

COBISS.SI-ID 123160832

161.
RAUTER, Flora
        Kot zemljo orje Bog srce / Flora Rauter ; izbrala, uredila in za tisk pripravila Tone Pretnar in Herta Lausegger. - Celovec ; Dunaj : Mohorjeva založba, 1991 (printed in Austria). - 68 str. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; zv. 9)

Življenjska pot Flore Rauter / H. L.: str. 63-64. - Avtoričina fotogr. na zavihku ov.
ISBN 3-85013-226-9

COBISS.SI-ID 3028793

162.
RESMAN, Franc, 1889-1968
        Rod pod Jepo : (spomini Tratnikovega očeta iz Ledinc) / Franc Resman. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1971. - 237 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

COBISS.SI-ID 221746

163.
RUDOLF, Ciril
        Iz roda v rod / Ciril Rudolf, Lenčka Kupper, Niko Kupper ; ilustracije Walter Jäger. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 1998 (Vetrinj : Mohorjeva tiskarna). - 131 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-85013-599-3

COBISS.SI-ID 6883383

164.
        SAMOUMEVNOST nesmisla : pesmi, proza = Das Selbstverständliche des Sinnlosen : Gedichte, Prosa / Janko Ferk, Maks Domej, Jože Kuess, Sigi Hobel. - Klagenfurt : Koroška dijaška zveza : Slovenski informacijski center, 1979. - 107 str. ; 20 cm

Besedila v slov. in nem.

COBISS.SI-ID 175316

165.
SMOLLE, Karel
        Ujeti krik / Miško Maček [ps.]. - Celovec : samozaložba : Janežičev sklad, 1965 (V Celovcu : Tiskarna družbe sv. Mohorha). - 57 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjiga Mladje)

COBISS.SI-ID 1632001

166.
SRIENC, Kristo
        Pastir Ciril / Kristo Srienc ; [spremna beseda Jože Kopeining ; ilustracije Franc Wiegele]. - 2. nakl. - Celovec : Mohorjeva založba, 1993. - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Družinske večernice ; zv. 49)

ISBN 3-85013-304-4

COBISS.SI-ID 6231865

167.
SRIENC, Kristo
        Pastir Ciril : izvirna povest izpod Dobrača / Kristo Srienc. - Celovec : Družba sv. Mohorja, 1956 (v Celovcu : Družba sv. Mohorja). - 110 str. ; 21 cm. - (Družinske večernice ; zv. 10)

COBISS.SI-ID 2187294

168.
SRIENC, Kristo
        Sprta brata : povest / Kristo Srienc ; [ilustriral Mirko Srienc]. - Celovec : Mohorjeva družba, 1994. - 228 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Družinske večernice ; zv. 51)

ISBN 3-85013-366-4

COBISS.SI-ID 10560570

169.
STRUTZ, Josef
        Kratka pomlad : inšpektor Mangart in njegov prvi primer / Jože Strutz. - Celovec : Mohorjeva, 2005 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 135 str. ; 19 cm. - (Družinske večernice ; zv. 62)

Zbirka navedena na ovoju. - Izšlo tudi brez navedbe zbirke (zelen ovoj) z istim ISBN
ISBN 3-7086-0192-0

COBISS.SI-ID 222500608

170.
STRUTZ, Josef
        Kratka pomlad : inšpektor Mangart in njegov prvi primer / Jože Strutz. - Celovec : Mohorjeva, cop. 2005 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 135 str. ; 20 cm

ISBN 3-7086-0165-3

COBISS.SI-ID 222415616

171.
STRUTZ, Josef
        Orgel des Sonnenlichts : Gedichte = Orglanje svetlobe : pesmi / Josef Strutz ; Zeichungen, risbe Rudi Benétik. - 1 Aufl. = 1. naklada. - Klagenfurt= Celovec : Rapial, 1995 (Celovec : Satz & Druck Team). - [22] str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliof. izd., izv. oštevilčeni
ISBN 3-9500432-0-9

COBISS.SI-ID 54249216

172.
STRUTZ, Josef
        Sunki morja : pesmi ; Blekovške črtice / Jozej Strutz ; [ilustracije Karlheinz Simonitsch]. - Celovec= Klagenfurt : Edicija Rapial, 2000 (Klagenfurt=Celovec : Tiskarna Satz & Druck-Team). - 91 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-9500432-1-7

COBISS.SI-ID 3808564

173.
ŠUSTER, Andrej
        Igra o izgubljenem sinu : v prologu in sedmih nastopih / Andrej Šuster Drabosnjak ; po prepisu Janeza Lipiča iz Dol pri Vrbi iz leta 1877 priredil Niko Kuret ; uvod napisal Fr. Kotnik. - V Kranju : Založba ljudskih iger, 1934. - 87 str. ; 17 cm. - (Ljudske igre ; Zv. 6)

COBISS.SI-ID 4173059

174.
ŠUSTER, Andrej
        Litanije / Andrej Šuster Drabosnjak. - Celovec : Wieser, cop. 1997 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 54 str. ; 16 cm. - (Novo berilo / Wieser)

Besedilo za tisk pripravil in rahlo obdelal Lojze Wieser. - Vsebuje faks. originalne izd. iz leta 1798, po ponatisu iz leta 1966, ter poskus interpretacije v čitljivi verziji. - Kratka opomba / Lojze Wieser: str. 53-54
ISBN 3-85129-233-2

COBISS.SI-ID 19256888

175.
ŠUSTER, Andrej
        Marijin pasijon 1811. / izdajo zasnovala in uredila [in spremno besedo napisala] Herta Lausegger. - Faksimile po izvodu Pavleta Zablatnika v Celovcu z dodano prečrkovano priredbo istega besedila. - Celovec : Mohorjeva družba, 1990 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - XX, 125 str. : faks. ; 30 cm. - (Zbrana bukovniška besedila / Andrej Šuster-Drabosnjak ; knj. 1)

Koroško bukovništvo in Drabosnjakov Marijin pasijon: str. VII-XVIII. - Uredniške pripombe: str. 117-122. - Bibliografija: str. XVIII-XXI. - Slovarček izposojenk in nekaterih narečnih besed: str. 123-125
ISBN 3-85013-167-X

COBISS.SI-ID 23046144

176.
ŠUSTER, Andrej
        Pasijon / Andrej Šuster Drabosnjak ; [priredila in za tisk pripravila Herta Lausegger] ; izdala Krščanska kulturna zveza v Celovcu]. - V Celovcu : Mohorjeva založba, 1989. - 84 f. ; 30 cm

100 izv. - Uvodne besede / Herta Lausseger: f. [1-2]
ISBN 3-85013-129-7

COBISS.SI-ID 59372032

177.
ŠUSTER, Andrej
        Pasijon / Andrej Šuster-Drabosnjak ; zapisala Magdalena Kokot. - Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1983. - [112] str. ; 29 cm

ISBN 3-85435-013-9

COBISS.SI-ID 19933697

178.
ŠUSTER, Andrej
        Pastirska igra in Izgubljeni sin : izvirnika in njuni prečrkovani priredbi / Andrej Šuster-Drabosnjak ; zasnovala in uredila, [spremno besedo napisala] Herta Maurer-Lausegger. - Dunaj ; Celovec : Mohorjeva družba ; Ljubljana : Krščanska kulturna zveza, 1992 (v Celovcu [i.e. Ljubljana] : Mohorjeva družba [ie. Dan]). - XVII, 224 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbrana bukovniška besedila / Andrej Šuster-Drabosnjak ; 2)

Drabosnjakovi igri: Pastirska igra in izgubljeni sin: str. V-XVII
ISBN 3-85013-246-3

COBISS.SI-ID 30846720

179.
        TA hiša je moja, pa vendar moja ni : sodobna slovenska literatura na Koroškem / [pesmi in prozna besedila izbral in uredil Matjaž Kmecl]. - Celovec : Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji : Klub Mladje ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 174 str. : s slikami avtorjev ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor ; 161)

Avtorji navedeni na hrbtu sprednje str. - Sodobna slovenska literatura na zamejskem Koroškem / Matjaž Kmecl: str. 137-172

COBISS.SI-ID 396801

180.
        V lunini senci : koroško pesniško branje / izbor Cvetka Lipuš in Fabjan Hafner. - Celovec : Drava, 1985. - 85 str. ; 21 cm

Bibliografija: str.85

COBISS.SI-ID 627998

181.
WAKOUNIG, Sonja
        Moji pridni otroci / Sonja Wakounig ; [ilustrirala Mojca Osojnik]. - Celovec : Drava, 1992 (Postojna : Čuk). - 49 str., [10] f. barvnih pril. ; 22 cm : a

ISBN 3-85435-174-7

COBISS.SI-ID 3130937

182.
WAKOUNIG, Stanko
        Kotiček tople domačije / Stanko Wakounig ; [uredil in uvodno besedo napisal Janko Messner ; spremna beseda Ludvik Karničar ; slike sta pripravila Miriam Strmenik in Daniel Wakounig]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 2008 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 123 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 34)

Spremna beseda / Janko Messner: str. 7-10. - Pesniti in pisati po domače / L. Karničar: str. 110-114. - O avtorju (s sl.) na str. 12-13. - 500 izv.
ISBN 978-3-7086-0360-5

COBISS.SI-ID 1593300

183.
WUTTEJ, Hanzej
        Moj svet / Hanzi Wuttej ; [uredil, lektoriral in spremno besedo napisal Janko Messner ; ilustriral Kristijan Sadnikar. - Celovec : Mohorjeva, cop. 2004 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 28)

Spremna beseda / Janko Messner: str. 5-6. - Avtorjevo ime na nasl. str. Hanzi, na ov., hrbtu in v kolofonu pa Hanzej
ISBN 3-7086-0053-3

COBISS.SI-ID 1224404

Aktualizirano 15.11.2009